گزارش اولیه زلزله / کیاسر

یکشنبه، 14 دی 1393 در20:31:19

 

تاریخ وقوع زلزله:

یکشنبه، 14 دی 1393 در 20:31:19
(وقت محلی -تهران)

2015-01-04 17:01:19
 (UTC)

بزرگی زلزله:

۳.۰

نوع بزرگی:

MN

موقعیت رومرکز زلزله: ۳۶.۱۱ شمالی و ۵۳.۴۷ شرقی عمق: ۹ کیلومتر عدم قطعیت مکانی: ۰.۸۷+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۱.۱۱+/-  کیلومتر  در جهت شرقی - غربی
منطقه:

استان مازندران

فاصله‌ها:

16 کیلومتری کیاسر، مازندران
37 کیلومتری پل سفید، مازندران
40 کیلومتری شهمیرزاد، سمنان

منبع:

موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

 

/ 0 نظر / 15 بازدید