عضویت ۱۷۵نماینده مجلس ‌در فراکسیون رهروان ولایت

شجاعی‌کیاسری خبرداد:

عضویت ۱۷۵نماینده مجلس ‌در فراکسیون رهروان ولایت
سخنگوی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس با بیان اینکه "۵ کمیته در این فراکسیون تشکیل شده است"، از عضویت ‌۱۷۵ نفر از نمایندگان ‌در این فراکسیون خبر داد.

سیدرمضان شجاعی کیاسری سخنگوی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی به فارس گفت:در فراکسیون رهروان ۵ کمیته تشکیل داده‌ایم که اعضای فراکسیون در این کمیته‌ها تقسیم‌بندی می‌شوند.

وی افزود: کمیته‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و کمیته تشریفات و اجراییات ۵ کمیته‌ای است که در فراکسیون رهروان مجلس شکل گرفته است.

سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت گفت: تاکنون ۱۷۵ نفر از نمایندگان با ثبت امضای خود در فراکسیون رهروان ولایت مجلس عضو شده‌اند.
/ 0 نظر / 3 بازدید