متن کامل پیش‌نویس قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده/ لیست کامل معافیت‌ها

متن کامل پیش نویس قانون دائمی مالیات برارزش افزوده منتشر شد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده 5 سال به صورت آزمایشی در کشور اجرا شده و امسال نیز اجرای آن تمدید شد تا برای سال‌های آینده با رفع نواقص و مشکلات آن به صورت لایحه جدید از سوی دولت به مجلس برای تصویب ارائه شود.

در حال حاضر پیش نویس قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تهیه شده که در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست بررسی مسئولان و کارشناسان و بخش غیر دولتی قرار دارد.

متن کامل پیش نویس مقدماتی لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص به شرح زیر است:

 

فهرست فصول

فصل اول ـ کلیات و تعاریف 1

فصل دوم ـ معافیت ها 6

فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه 10

فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث 15

فصل پنجم ‌ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن 20

فصل ششم ـ مالیات سبز 26

فصل هفتم ـ مالیات کالاها و خدمات خاص 30

فصل هشتم ـ تخصیص، انتقال و توزیع مالیات 38

فصل نهم ـ جرایم مالیاتی 43

فصل دهم ـ سایر مقررات 45

 

 

فصل اول ـ کلیات و تعاریف

 

ماده 1 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.

ماده 2 ـ عرضه کالا در این قانون انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است؛

تبصره ـ کالاهای مشمول مالیات موضوع این قانون که توسط مؤدی خریداری، تحصیل یا تولید می‌شود، در صورتی که برای استفاده شغلی به عنوان دارایی در دفاتر ثبت گردد یا برای مصارف شخصی برداشته شود،‌ عرضه کالا به خود محسوب و مشمول مالیات خواهد شد.

ماده 3 ـ کالا در این قانون عبارتست از هر نوع اموال منقول یا غیر منقول، الکتریسیته، گاز، انرژی های گرمایشی و سرمایشی، انواع سوخت، آب و همچنین هوا در صورتی که محصول باشند.

تبصره 1 ـ پول رایج کشور جمهوری اسلامی ایران (اسکناس یا مسکوکات رایج برای مبادله) که توسط بانک مرکزی چاپ یا ضرب شده باشد و همچنین ارز رایج کشورهای خارجی، کالا محسوب نمی‌شود.

تبصره2ـ پولی که دارای ارزش کلکسیونی باشد (سکه و اسکناس عتیقه) مشمول مالیات بر ارزش افزوده است.

 

ماده 4 ـ خدمات در این قانون عبارتست از هر چیزی که کالا و پول نباشد.

تبصره 1 ـ ارائه خدمات یعنی انجام خدمت برای غیر در قبال ما به ازاء،

تبصره 2 ـ حق الامتیاز شامل واگذاری یا انتقال مجوز،‌ علائم تجاری، انتقال دانش فنی و اسرار تجاری، حق لیسانس، حقوق مالکیت های صنعتی و بازرگانی، حقوق محصولات نرم افزاری، از نظر این قانون خدمت محسوب می شود.

تبصره 3 ـ درآمد کارمزد حاصل از ارائه خدمات تبدیل ارز، در عداد خدمات این قانون محسوب می شود.

ماده 5 ـ واردات در این قانون ورود کالا یا خدمت از خارج از کشور یا از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی به قلمرو گمرکی کشور می باشد.

ماده 6ـ صادرات در این قانون، در مورد کالاها صدور از طریق مبادی خروجی رسمی، و در مورد خدمات صدور به استناد اسناد و مدارک مثبته، به خارج از کشور می باشد.

ماده 7ـ ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

ماده 8 ـ منظور از مالیات در این قانون مالیات بر ارزش افزوده ‏می باشد، مگر در مواردی که عنوان دیگری تصریح شده باشد.‏

تبصره 1 ـ مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از ما به التفاوت مالیات متعلق به عرضه کالا و ارائه خدمات پس از کسر مالیات بر خرید کالا و خدمات که بر اساس این قانون قابل کسر است.

تبصره2 ـ منظور از مالیات متعلق در این قانون مالیات بر عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول، قبل از کسر اعتبار مالیاتی می باشد.

ماده9 ـ‌ اعتبار مالیاتی عبارتست از مالیات خرید کالاها و خدمات مشمول که مؤدیان برای فعالیت های اقتصادی خود با رعایت این قانون پرداخت می نمایند.

تبصره ـ حد آستانه عبارت است از میزانی از فروش یا درآمد که شاخص تعیین و انتخاب مؤدیان برای فراخوان و اجرای قانون قرار می گیرد.

ماده10ـ ‌اشخاصی که به عرضه کالا، ارائه خدمات و واردات و صادرات آنها مبادرت می‌نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌نماید، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده 11 ـ معاوضه کالاها و خدمات در این قانون، عرضه کالاها و ارائه خدمات از طرف هر یک از متعاملین محسوب و به طور جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

ماده 12 ـ سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم و به چهار دوره مالیاتی سه ماهه تقسیم می شود. در صورتی که شروع یا خاتمه فعالیت مؤدی در خلال یک دوره مالیاتی باشد، زمان فعالیت مؤدی طی دوره مربوط، یک دوره مالیاتی تلقی می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور می تواند دوره های مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و همچنین زمان پرداخت مالیات مؤدیان را کاهش یا افزایش دهد مشروط بر آن که تغییرات را سه ماه قبل، از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور و آگهی در روزنامه رسمی برای اجرا به اطلاع عموم برساند.

ماده 13 ـ تاریخ تعلق مالیات به شرح ذیل است:

1- در مورد عرضه کالا: تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا، تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد؛ در صورت استفاده از سامانه های مکانیزه فروش، تاریخ تعلق مالیات، تاریخ ثبت فروش در سامانه مذکور می‌باشد.

2- در مورد برداشت: تاریخ برداشت برای مصارف شخصی؛

3- در مورد معاوضه: تاریخ معاوضه کالا و خدمات؛

4ـ در مورد ارائه خدمات: تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت، هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد؛

6- در مورد صادرات کالا: هنگام صدور به خارج از کشور (از حیث استرداد)؛

7- در مورد واردات کالا: تاریخ ترخیص کالا از گمرک؛

8- در مورد واردات خدمت: تاریخ ثبت در دفاتر و یا تاریخ پرداخت ما به ازاء، هر کدام که مقدم باشد؛

9 ـ در مورد صادرات خدمت: تاریخ صدور صورتحساب و یا دریافت ما به ازاء، هر کدام که مقدم باشد؛

 

 

فصل دوم ـ معافیت ها

 

ماده 14 ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد:

الف ـ‌کالاها:

1 ـ محصولات کشاورزی فرآوری نشده ؛ پوست گیری، خشک کردن و بسته بندی، فرآوری تلقی نمی شود؛

2ـ دام و طیور زنده و آبزیان، زنبور عسل، نوغان و ابریشم؛

3ـ خوراک دام و طیور و آبزیان و زنبور عسل؛

4ـانواع کود، سم، بذر و نهال؛

5 ـ آرد گندم، نان (اعم از صنعتی و سنتی)،گوشت، تخم مرغ، چای، قند، شکر و روغن نباتی و حیوانی آماده برای مصرف غذایی، برنج، حبوبات، پروتئین سویا، شیر، ماست، پنیر، عسل، کره، و شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان؛

6 ـ کتاب، روزنامه، مجله و نشریات (اعم از کاغذی یا فایل الکترونیکی)، انواع دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ و تحریر با وزن حداکثر تا 250 گرم در هر متر مربع؛

7 ـ کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تأیید هیأت وزیران؛

8 ـ کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور می‌شود؛

9 ـ اموال غیر منقول، اعم از عین و منفعت؛

10 ـ انواع داروهای درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی) و اقلام مصرفی درمانی ‌که فهرست آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد؛

ب ـ خدمات:

1 ـ خدمات پوست گیری و خشک کردن محصولات کشاورزی؛

2 ـ انواع خدمات درمانی (انسانی، حیوانی و گیاهی)، خدمات توانبخشی و حمایتی و خدمات آرامستان‌ها؛

3 ـ خدمات مشمول فصل مالیات بر درآمد حقوق، موضوع  قانون مالیات‌های مستقیم؛

4 ـ انواع خدمات مالی و اعتباری:

الف ـ خدمات مالی و اعتباری دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی  جمهوری اسلامی ایران؛

ب ـ خدمات دفاتر نمایندگی بانک های خارجی دارای مجوز؛

ج ـ خدمات اعتباری قرض الحسنه صندوق های قرض الحسنه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی‌ربط؛

دـ خدمات صندوق های مالی و اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده اند؛

هـ ـ خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس و بازارگردانی بورس دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس اوراق بهادار؛

و ـ سود سهام، نقل و انتقال سهام، سود گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری، نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری؛

5 ـ خدمات حمل و نقل:

الف ـ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی؛

ب ـ خدمات حمل و نقل بین المللی اعم از جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، و ترانزیت کالا؛

6 ـ خدمات آموزشی و پژوهشی طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد؛

7 ـ خدمات تبلیغات و آگهی روزنامه ها؛

8 ـ رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی، تجهیزات نظامی و اطلاعاتی موضوع بندهای (پ)، (ت) و (ث) ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب 20/08/1390

ماده 15 ـ صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،‌ مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگ خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

تبصره ـ مالیات‌های پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران تبعه کشورهای خارجی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد، از محل وصولی‌های جاری، هنگام خروج از کشور در مقابل ارائه اسناد و مدارک مثبته مشمول استرداد خواهد بود.

ضوابط اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

 

فصل سوم ـ مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه

 

ماده 16 ـ مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات، ارزش روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

تبصره 1 ـ موارد زیر جزء مأخذ محاسبه مالیات نمی‌باشد:

الف ـ‌تخفیفات اعطایی؛

ب ـ مالیات موضوع این قانون که قبلاً توسط عرضه کننده کالا یا خدمت پرداخت شده است؛

ج ـ سایر مالیات‌های غیر مستقیم و عوارضی که هنگام عرضه کالا یا ارائه خدمت به آن تعلق گرفته است؛

د ـ سایر وجوه که به موجب احکام قانونی وصول و به حساب درآمد عمومی واریز می گردد.

هـ ـ یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالا یا خدمت عرضه شده به اشخاصی که برای عرضه کالا و ارائه خدمات آنان قیمت مصوب تعیین می شود، مشروط به آن که مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.

 

و ـ کمک های نقدی یا غیر نقدی و همچنین جبران زیان پرداختی توسط دولت طبق قوانین و مقررات موضوعه، مشروط به آن که مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.

تبصره2 ـ مطالبات لاوصول مرتبط با عرضه کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات، مستند به احکام قضایی، از مأخذ مشمول مالیات دوره مالیاتی قطعیت لاوصول بودن قابل کسر خواهد بود.

ماده 17ـ مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا،‌ عبارت است از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی.‎

ماده 18 ـ نرخ مالیات بر ارزش افزوده --------- درصد می‌باشد.

ماده 19 ـ مالیاتی که مؤدیان به موجب دفاتر و اسناد و مدارک در موقع خرید کالاها و خدمات مشمول از مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب های صادره موضوع این قانون پرداخت می نمایند‌، از مالیات‌های متعلق دوره مربوط کسر و مالیات بر ارزش افزوده قابل پرداخت دوره تعیین می گردد.

چنانچه مالیات اضافی پرداخت شده باشد، به حساب اعتبار مالیاتی دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد. در صورت تقاضای مودی، ‌مالیات اضافه پرداختی پس از رسیدگی از محل وصولی های جاری، برابر مقررات، مسترد خواهد شد.

ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت‌های اقتصادی مؤدی محسوب می‌گردد.

تبصره 1 ـ در صورت احراز غیر واقعی بودن معامله، اعتبار مالیاتی معامله مربوط قابل کسر، تهاتر و پذیرش نخواهد بود.

تبصره 2ـ مالیات بر ارزش افزوده پرداختی بابت خرید نهاده‌های مربوط به طرح تملک دارایی‌های دولت به عنوان اعتبار مالیاتی قابل پذیرش نبوده  و جزء بهای تمام شده دارایی مزبور منظور می‌گردد.

تبصره 3 ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، ‌مالیات‌های پرداخت شده بابت خرید کالاها و خدمات مزبور، قابل تهاتر یا استرداد نمی‌باشد.

تبصره 4 ـ در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها و خدمات مشمول و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، ‌صرفاً اعتبار مالیاتی مربوط به کالاها و خدمات مشمول، از مالیات های وصول شده توسط آنها قابل کسر و تهاتر خواهد بود.  

تبصره 5 ـ آن قسمت از مالیات پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات‌های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جزء هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می‌شود.

تبصره 6 ـ اداره امور مالیاتی موظف است، در صورت درخواست استرداد مالیات اضافه پرداختی توسط مؤدیان، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مالیاتی، نسبت به استرداد اضافه پرداختی اقدام نماید. در غیر این صورت مشمول خسارتی به میزان دو درصد(2%) در ماه از تاریخ درخواست نسبت به مبلغ قابل استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.

تبصره 7 ـ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط سفارتخانه‌ها، مأموریت‌های دیپلماتیک، پست‌های کنسولی مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی آنها، به شرط عمل متقابل و نیز دفاتر سازمان‌های بین‌المللی و اعضای آنان که مقیم جمهوری اسلامی ایران

می باشند، با ارائه اسناد و مدارک مثبته، قابل استرداد خواهد بود.

ماده20 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مالیات بر ارزش افزوده گروهی از مودیان اشخاص حقیقی مشمول این قانون که در آخرین حلقه زنجیره مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرند و حجم فروش سالانه آنها تا میزان پنج برابر حد آستانه مشمولیت می‌باشد را بر اساس میزان فروش و نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت مربوط تعیین نماید. سازمان امور مالیاتی کشور ضریب ارزش افزوده هر گروه فعالیت را به صورت سالانه برای اجرا در سال بعد اعلام می نماید. اشخاص مشمول این تبصره که مالیات آنها بر مبنای این روش تعیین می گردد حداقل تا سه سال اجازه ندارند روش محاسبه و پرداخت مالیات خود را تغییر دهند.

اجرای حکم این تبصره در مورد مودیان مالیاتی خواهد بود که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خرید آنها در حلقه های قبلی با توجه به شرایط فعالیت اقتصادی آنان برای سازمان امور مالیاتی کشور محرز شده باشد.

 

 

فصل چهارم ـ وظایف و تکالیف مودیان و اشخاص ثالث

 

ماده 21 ـ مؤدیان مکلفند در قبال عرضه کالاها و ارائه خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی مطابق فرم نمونه سازمان امور مالیاتی کشور، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که مؤدیان به موجب مقررات از سامانه های فروشگاهی(صندوق مکانیزه فروش) استفاده می کنند، خروجی های چاپی سامانه های مذکور و همچنین خروجی الکترونیکی یا اطلاعات مندرج در آن حسب نظر سازمان، جایگزین صورتحساب خواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام خواهد شد.

ماده 22 ـ مؤدیان موضوع این قانون مکلفند حسب مورد، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی) را مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم برای تعیین مأخذ مشمول مالیات خود تنظیم و نگهداری نمایند و همچنین از صورتحساب ها، فرمها، سامانه‌های مکانیزه فروش و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود استفاده نمایند. دفاتر و اسناد و مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مؤدیان نگهداری و در صورت مراجعه مأموران مالیاتی به آنان ارائه شود.

ماده 23 ـ مؤدیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات، محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول و به ترتیب مقرر در قانون به حساب‌های اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

تبصره 1 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تمام یا برخی از مؤدیان مالیاتی را مکلف نماید مالیات بر ارزش افزوده را همزمان با انجام عرضه کالا یا ارائه خدمات به روشی که توسط سازمان مذکور تعیین می‌گردد به صورت برخط، از طریق سامانه های الکترونیکی به حسابهای سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و همچنین مالیات ارزش افزوده ای که در زمان خریدکالاها و خدمات به همین روش پرداخت شده باشد از همین طریق به حساب مودی

ذی ربط (خریدار کالاها و خدمات) واریز خواهد شد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام خواهد شد.

تبصره 2 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می نماید مالیات موضوع این قانون را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا وصول و به ترتیب مقرر و یا حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حسابهایی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور افتتاح و توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد واریز کند و ضمن درج در پروانه‌های گمرکی و یا فرم‌های مربوط حسب مورد، امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مقررات این قانون و پایگاه های اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم نماید.

تبصره 3 ـ وارد کنندگان خدمات مکلفند مالیات متعلق به خدمات خریداری شده از خارج از کشور را محاسبه و پرداخت نمایند.

ماده 24 ـکارفرمایان و خریداران کالاها و خدمات مشمول مالیات، اعم از دولتی و غیردولتی، مکلفند مالیات موضوع این قانون را در تاریخ تعلق مالیات به مؤدیان طرف معامله مشمول این قانون پرداخت نمایند. در صورت استنکاف، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب درخواست مؤدی و با ارائه اسناد و مدارک و پس از اعلام مراتب به اشخاص مذکور، از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات و جرایم متعلقه اقدام نماید. چنانچه کارفرما از اشخاص موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومی باشد، حکم این ماده پس از اعمال مهلت 2 ماهه از تاریخ دریافت صورت وضعیت، مجری خواهد بود.

حکم این ماده رافع مسئولیت مؤدیان نسبت به انجام اقدامات لازم برای وصول مالیات متعلق و پرداخت آن و همچنین اجرای سایر مقررات این قانون نخواهد بود. در هر صورت اشخاص مذکور با مؤدیان متضامناً مسئول پرداخت مالیات و جرایم متعلق خواهند بود.

ماده 25 ـ مؤدیان مالیاتی مکلفند،‌ اظهارنامه هر دوره مالیاتی را حداکثر تا پایان ماه بعد از انقضای دوره مربوط،به ترتیب مقرر تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات‌هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت می‌نمایند و قابل کسر می‌باشد، در مهلت مقرر مذکور به حساب های تعیین شده سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور، واریز نمایند.

تبصره 1 ـ چنانچه مدت فعالیت شغلی مؤدی کمتر از مدت یک دوره مالیاتی باشد، تکلیف مقرر در این ماده نسبت به مدت یاد شده نیز جاری می‌باشد.

تبصره 2ـ برای اشخاص حقیقی که بیش از یک محل شغل دارند، تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات برای هر محل شغل به طور جداگانه الزامی است.

تبصره 3 ـ در مشارکت های مدنی، اعم از اختیاری و قهری، اشخاص حقیقی در هر واحد شغلی مکلفند از بین خود یک نفر را به عنوان نماینده واحد شغلی انتخاب نمایند و کلیه تکالیف مالیاتی واحد شغلی، از جمله ثبت نام، تسلیم اظهارنامه واحد و پرداخت مالیات توسط مشارالیه به نمایندگی شرکاء انجام خواهد شد. عدم انجام تکالیف توسط نماینده مذکور، رافع مسئولیت قانونی سایر شرکاء نخواهد بود.

تبصره4 ـ در مورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر، فروشگاه یا شعبه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید، تسلیم اظهارنامه واحد مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد.

تبصره 5 ـ برای مؤدیانی که محل ثابت برای شغل خود ندارند، ‌محل سکونت از لحاظ تسلیم اظهارنامه و سایر امور مالیاتی مناط اعتبار خواهد بود.در صورتی که مؤدی محل‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد، مکلف است یکی از آنها را برای انجام تکالیف مالیاتی معرفی نماید. در غیر این صورت، سازمان امور مالیاتی کشور یکی از محل‌های سکونت مؤدی را برای انجام تکالیف مالیاتی انتخاب و به مؤدی اعلام خواهد کرد.

ماده 26 ـکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله سازمان ها و دستگاه های اجرایی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری ها، بانکها، مؤسسات، تعاونی ها و صندوق های مالی و اعتباری، مکلفند حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به تسلیم هر گونه اطلاعات، اسناد و مدارک که در امر شناسایی، تشخیص عملکرد مالی و مالیاتی و وصول مالیات مورد استفاده می باشد اقدام و امکان دسترسی برخط به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط را فراهم آورند.

در صورت استنکاف اشخاص فوق الذکر، حکم قسمت اخیر مواد230 و231 و تبصره ماده230 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن جاری خواهد بود.

ماده 27 ـ در مواردی که ماموران ذی‌ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مؤدیان، متعاملین و اشخاص ثالث مراجعه و دفاتر و اسناد و مدارک آنان را درخواست نمایند، اشخاص مذکور مکلف به ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می‌باشند.

ماده 28 ـ اشخاص حقیقی اعم از ایرانی و خارجی که مقیم خارج از کشور می باشند، چنانچه در ایران ارائه خدمات داشته باشند، مؤدی محسوب و مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون خواهند بود.

ماده 29 ـ در مورد اشخاص حقوقی که منحل می شوند تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی کماکان مؤدی محسوب و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون خواهد بود.

 

 

فصل پنجم ‌ـ ساختار سازمانی مالیات بر ارزش افزوده، وظایف و اختیارات آن

 

ماده 30 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت اقتضا، ساختار و تشکیلات مورد نیاز خود را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور پیشنهاد نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با شرایط اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهد بود.

تبصره ـ به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود متناسب با توسعه و اجرای این قانون، نیروی انسانی متخصص مورد نیاز را در چارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا ده درصد (10%) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد.

ماده 31 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است طرح ها و ترتیبات لازم را برای توسعه، ‌تجهیز، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی،‌آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه‌ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور تهیه و اجراء نماید. همچنین سازمان مذکور مجاز است، برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع دارایی‌های سرمایه‌ای (از جمله فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز) اقدام نماید. دولت مکلف است اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجراء این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

ماده 32 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مؤدیان مالیاتی را با توجه به نوع و حجم فعالیت، حد آستانه و منطقه جغرافیایی، جزئاً یا کلاً، برای اجرای قانون تعیین نماید. دستورالعمل اجرایی فراخوان و نحوه ثبت‌نام توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام خواهد شد.

ماده 33 ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برای مؤدیانی که نسبت به ارائه اطلاعات و ثبت‌نام اقدام نمایند، گواهی ثبت‌نام و مجوز دریافت مالیات صادر نماید.

تبصره ـ اشخاص حقیقی مشمول اجرای قانون مکلفند، گواهی ثبت‌نام و مجوز دریافت مالیات را در مکان قابل مشاهده برای خریداران، مأموران مالیاتی و مأموران دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط، نصب نمایند.

ماده 34 ـ شناسایی، نحوه رسیدگی و تشخیص،‌ مطالبه و وصول مالیاتها به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود. عناوین شغلی، شرایط احراز مشاغل از نظر تحصیلات و تجربه، وظایف و نحوه انجام دادن تکالیف و تعیین اختیارات و احراز صلاحیتهای کارکنان برای تصدی مشاغل، همچنین ترتیبات اجرائی احکام مقرر در این قانون به استثناء مواردی که برای آن دستورالعمل یا آیین‌نامه پیش بینی شده است،‌ به موجب ترتیبات ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/1380خواهد بود.

تبصره ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از وظایف،‌ اختیارات و تکالیف قانونی خود به استثنای تشخیص مالیات، دادرسی مالیاتی، مطالبه و وصول مالیات را به اعضاء و مؤسسات عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران واگذار نماید. در مواردی که خدمات از طرف اشخاص مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه گردد، پرداخت حق الزحمه مربوط، به عهده سازمان مزبور خواهد بود.

شرایط واگذاری، وظایف، اختیارات و نحوه انجام دادن تکالیف موضوع این قانون و تعیین

حق الزحمه خدمات طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده 35 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است، در مواردی که اشخاص موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومی، کارفرما و خریدار کالاها و خدمات موضوع این قانون می باشند، وصول و ایصال مالیات بر ارزش افزوده موضوع این قانون را به آنان محول نماید. در این صورت اشخاص مزبور مکلفند مالیات متعلق را حداکثر تا پایان ماه پرداخت یا تخصیص وجوه مربوط به خرید کالاها و خدمات، مستقیم به حساب مالیاتی مربوط واریز و رسید آن را به مودی ذی ربط (فروشنده کالاها و ارائه دهنده خدمات) تسلیم نمایند.

ماده 36 ـ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ قطعیت مالیات حداکثر به مدت یک سال تقسیط نماید.

ماده 37 ـ اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی نزد سازمان امور مالیاتی کشور محرمانه تلقی می‌گردد. مسئولین سازمان، ادار

/ 0 نظر / 14 بازدید