رئیس‌جمهورآینده عاقل‌باشد،حوزه سلامت را جزءاولویتها قرار می‌دهد

وحید دستجردی:مشکلات حوزه سلامت ضعف مدیریت است نه تحریم‌ها

رئیس‌جمهورآینده عاقل‌باشد،حوزه سلامت را جزءاولویتها قرار می‌دهد
وزیرسابق بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت دهم با بیان اینکه ۹۰ درصد مشکلات حوزه‌سلامت ضعف مدیریتی است و آقایان نباید آن را به گردن تحریم‌ها بیاندازند، گفت: رئیس جمهور آینده باید حوزه سلامت را در اولویت برنامه قرار دهد.

مرضیه وحیددستجردی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خانه ملت، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور آینده کشور اگر دیپلمات باشد بهتر است یا تکنوکرات، گفت: رئیس‌جمهور آینده باید عاقل باشد و حوزه سلامت جز اولویت های کاری او قرار گیرد.

رئیس شورای راهبردی سلامت و رفاه مرکز پژوهش های مجلس، ادامه داد: رئیس جمهور آینده باید کاری کند که مردم اینقدر از جیب خود هزینه نپردازند و بودجه قابل قبولی برای سلامت مردم و کاهش هزینه های آنان تخصیص دهد تا وضعیت بیماران بهبود یابد.

مشکلات حوزه سلامت ضعف مدیریت است نه تحریم‌ها

وی در پاسخ به سوال که آیا صحیح است که متولیان امر بهداشت و درمان در کشور، بحث کمبود امکانات درمانی را به گردن تحریمه ها و مسائل ارزی و مبادله ای می اندازند؟ تاکید کرد: ۹۰ درصد مشکلات کشور گیر مدیریتی دارد و آقایان نباید آن را به گردن تحریم ها بیاندازند.

مرضیه وحیددستجردی اولویت های حوزه سلامت برای مردم در دولت آینده را بحث پزشک خانواده، تقویت بیمه ها و تجمیع بیمه ها  خواند و افزود: با تقویت بیمه ها مردم هزینه ای از جیب خود در بیمارستان های دولتی نمی پردازند.

وی گفت: همچنین باید داروها زیر پوشش بیمه بروند و حداکثر مبلغی که مردم برای خرید دارو باید بپردازند ۱۰ درصد فرانشیز بر اساس پروتکل های مصرف دارو باشد.

رئیس شورای راهبردی سلامت و رفاه مرکز پژوهش های مجلس، با بیان اینکه بحث تجمیع بیمه ها باید بر اساس برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام می شد، گفت: متاسفانه تجمیع بیمه ها براساس برنامه انجام نشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید