آیا کابینه پیشنهادی دکتر حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی به منظور دریافت رای اعتماد را با شعار اعتدالگرایی در دولت تدبیر و امید همسو می دانید؟


  •