مستند «شکارچی در دام» ماجرای دستگیری جاسوس اعزامی سرویس اطلاعات آمریکا (CIA) به ایران است که توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) به دام افتاد.

 

 

 


مستند «شکارچی در دام» ماجرای دستگیری جاسوس اعزامی سرویس اطلاعات آمریکا (CIA) به ایران است که توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) به دام افتاد.