اگر نیمه شبی کسی را در حال خطا دیدی ، فردا صبح او را به همان چشم نگاه مکن . شاید سحر به درگاه خداوند توبه کرده باشد .

حضرت علی (علیه السلام)